Witamy na oficjalnej stronie stronie poświęconej największej, europejskiej radiostacji wraz z najwyższym masztem świata w latach 1974 - 1991. Zawarte materiały mają charakter edukacyjny i popularyzatorski i są jedynymi autoryzowanymi. Kopiowanie bez wiedzy jest zabronione

Rozdzielnia NN


 

Rozdziały: | schemat rozdzielni 110kV | nastawnia rozdzielni 110kV | schemat zasilania w budynku RCN | nocny dyżur na radiostacji |

| AKTYWNA TABLICA STEROWNICZA | oświetlenie terenu | rozdzielnie napięcia |

| AKTYWNY schemat stacji 110/6kV | Nastawnia rozdzielni WN 110kV - część sterownicza |

 

 

 

 

rzut poziomy rozdzielni i usytuowanie poszczególnych rozdzielnic

 

widok ogólny

 


 

Rozdzielnica PR-1 odbiorów technicznych zasilana była dwustronnie z dwóch sekcji szyn zbiorczy rozdzielnicy RG nN 0,4kV z odpływu - celka 3, kostka 2 (zasilanie nr 1) i odpływu celka 5, kostka 1 (zasilanie nr 2) liniami kablowymi YKYFpy 3x50+25.
Rozdzielnicę PR-1 zaprojektowano jako 5-cio celkową, dwu sekcyjną, skaładającą się z szaf typu PROBLOK IIIp o budowie kostkowej.


Celka 1 i 5 przeznaczona była dla doprowadzenia zasilania i wyposażona w wyłączniki samoczynne typu APU 15W/250 z napędem elektromagnetycznym 220V prądu stałego, pomiaru prądu i napięć na dopływach oraz dwie kostki z czterema odpływami zabezpieczonymi wyłącznikami samoczynnymi 63A typu WIS-63.
Celka 3 przeznaczona była dla łącznika sekcyjnego, wyposażona w wyłącznik APU 15W/250 z napędem elektromagnetycznym 220V prądu stałego oraz kostką przekaźnikową S.Z.R.
Celka 2 przeznaczona była dla 8-śmiu odpływów zabezpieczonych wyłącznikami 63A typu WIS-63.
Celka 4 przeznaczona była dla kostki przekaźników oraz dwóch podwójnych kostek dla 4-rech odpływów zabezpieczonych wyłącznikami samoczynnymi 63A typu WIS-63.

 

Rozdzielnicę PR-1 zaprojektowano na prąd zwarciowy rzędu 35kVA co stanowiło znacznie większą wytrzymałość od przewidywanego prądu zwarciowego na szynach rozdzielnicy.
Dodatkowo rozdzielnicę PR-1 wyposażono w układ automatyki S.Z.R. działającym od zaniku napięcia na zamknięcie wyłącznika sekcyjnego z odstrojeniem czasowym, zdalnym sterowaniem i sygnalizacją.

Rozdzielnica PR-1 mogła pracować na dwóch zasilaniach (zasilanie nr 1 i 2) z wyłączonym wyłącznikiem sekcyjnym, na jednym zasilaniu (zasilanie nr 1) z załączonym wyłącznikiem sekcyjnym i załączonym automatem S.Z.R. lub w ostateczności na na jednym zasilaniu (zasilanie nr 1) z odstawionym automatem S.Z.R.
Praca na dwóch równolegle podanych zasilaniach z załączonym łącznikiem sekcyjnym była niemożliwa.

 

 

 

 


 

Rozdzielnica PR-2

 

 

 

 

 


 

Rozdzielnica PR-3

 

 

 

 

 

 

rys. Łukasz O.

 

 

 

>> powrót