Witamy na oficjalnej stronie stronie poświęconej największej, europejskiej radiostacji wraz z najwyższym masztem świata w latach 1974 - 1991. Zawarte materiały mają charakter edukacyjny i popularyzatorski i są jedynymi autoryzowanymi. Kopiowanie bez wiedzy jest zabronione

Rozdzielnia PS220


 

Rozdziały: | schemat rozdzielni 110kV | nastawnia rozdzielni 110kV | schemat zasilania w budynku RCN | nocny dyżur na radiostacji |

| AKTYWNA TABLICA STEROWNICZA | oświetlenie terenu | rozdzielnie napięcia |

| AKTYWNY schemat stacji 110/6kV | Nastawnia rozdzielni WN 110kV - część sterownicza |

 

 

 

rzut poziomy rozdzielni i usytuowanie rozdzielnicy

 


 

Rozdzielnica napięcia stałego 220V została zbudowana na potrzeby RCN w ilości 7 cel wg projektów ujętych w katalogu "Rozdzielnice Wolnostojące Budowy Otwartej do 500V - ELEKTROPROJEKT W-WA 1967. Moc szczytowa wynosiła 30kW przy prądzie 135A.

Została posadowiona w pierwszym rzędzie rozdzielni NN, pod ścianą od strony akumulatorni. Napięcie dopływało poprzez przewody szynowe przechodzące ze ściany akumulatorni i zamocowane na dwóch stelarzach podsufitowych. Układowo była to rozdzielnica jednosystemowa sekcjonowana, celki zostały podzielone na dwie sekcje zasilone z osobnych baterii +220V. Celki 1 - 3 z baterii 1, celka 4 zawierała łącznik szyn, celki 5 -7 z baterii 2. Tym sposobem zapewniono duży stopień pewności zasilania przy elastyczności zasilania. Każda grupa odbiorów posiadała doprowadzone dwie linie zasilania z osobnej sekcji szyn. Celki 1 i 7 pracowały w trybie buforowym z odpowiednimi prostownikami TNA220, początkowo zalecano po dwa prostowniki na stronę lecz poprzestano tylko na jednym. Przewidziano również pracę równoległą obu baterii poprzez zamknięty łącznik szyn. W celi nr 7 zainstalowano układ SZR oświetlenia awaryjnego 220V wyzwalany poprzez zanik napięcia głównego z rodzielnicy PR3. Jego zadziałanie sygnalizowała lampka LS48 w tej samej celi. Układ kontroli doziemienia szyn zainstalowano w celi nr 4. Sygnały kontroli w formie optycznej i akustycznej przekazywano do centralnej tablicy w sali dyspozytora zaś pomiary na szynach ładowania bądz buforowania, realizowały woltomierze 400V i amperomierze 250A zainstalowane w celkach 1 i 7.

 

 

szczegółowe objaśnienia i opis poszczególnych przełączników

 

 

prostowniki 220V

 

 

 

 

 

 

celka z układem SZR

 

 

 

 

 

wnętrze celek rozdzielni

 

>> powrót