Witamy na oficjalnej stronie stronie poświęconej największej, europejskiej radiostacji wraz z najwyższym masztem świata w latach 1974 - 1991. Zawarte materiały mają charakter edukacyjny i popularyzatorski i są jedynymi autoryzowanymi. Kopiowanie bez wiedzy jest zabronione

Notatki Kochera - Pierwszy (DUŻY) przegląd nadajników (styczeń 1975)


 

Rozdziały: | Pierwszy przeglad nadajników 04-06 sierpnia 1974 | Notatki Kochera - Pierwszy (DUŻY) przegląd nadajników (styczeń 1975) | Stan wojenny |

 

Notatka, jaką sporządził Kocher /szef montażu/ z Brown Boveri , na koniec półrocznego okresu próbnego nadajników. W tym czasie nie wystąpiły jeszcze problemy z izolacją odciągów, ani z absorberem. To miało nastąpić w połowie 1975. Kocher był technikiem, super montażystą nadajników. Później został inżynierem. Osobiście sprawdzał każdą dokręcaną śrubkę, organizował montaż. Nienawidził partactwa i nauczył się polskich przekleństw.

mgr inż. Witold Czowgan

Z języka niemieckiego tłumaczył giezet.

 

Wizyta radiostacji 2x1000kW-LW Konstantynów Polska przez pana Gassera/Kochera BBC - Baden CH, od 27.1. do 31.1.1975

 

Wykonane czynności

Przegląd i modernizacja SKBL przełącznik 12k 350

a.) Wymiana kontaktów głównych

b.) Wymiana wsporników

c.) Wymiana uszczelek

d.) Wymiana sprężyny uchwytowej (nowa seria)

e.) Wymiana obudowy sprężyny (TX1)

f.) Wymiana oleju Liczba przełączeń TX1 2557 TX2 2061

 

Końcówka mocy w.cz.

a.) Wszystkie dopływy wody do naczyń odparowujących zostały wyczyszczone i wyposażone w nowe wkładki (...). Wszelkie wkładki antyelektrolityczne muszą jeszcze zostać wymienione. (Zamówiono 28.1.74 telefonicznie w Baden). Niektóre dopływy zostały wymienione na nowe.

 

Przy cewce L72 stwierdzono ślady przebić do dachu. Między drugą a trzecią śrubą przecięto i zdemontowano izolator.

Terminologia rysunków:

Ueberschläge (Überschläge) - przebicia

Spule - cewka 3. Stopien wzmacniający w.cz.

Poprowadzenie rur dopływowych wody musiało zostać zmienione ze względu na przebicia do blachy ekranującej, które skutkowały w ich uszkodzeniu.

Terminologia rysunków:

Ausschnitt im Bodenblech - wycięcie w blasze podłogowej

Cu - miedź Masse - masa

Oeffnung (Öffnung) - otwór

pp - polipropylen

vorher - przedtem, wcześniej

 

4. Wentylacja (chłodzenie wodne)

Zainstalowano nowe termostaty do automatycznego sterowania obrotów wymienników ciepła.

Terminologia rysunku:

Entlüftung - odpowietrzenie

Kühler - chłodnica

Hohe Touren - wysokie obroty

Niedere Touren - niskie obroty

Einstellung - ustawienie

Dampf vom Sender - para z nadajnika

Ustawienia powinne latem zostać ewentualnie doregulowane.

5. Wszystkie przewody wodne w.cz/m.cz

Terminologia rysunku:

Alt - stare (tu: przedtem)

Antielektrolyseeinsatz - wkładka przeciwelektrolizowa

Distanz - odstęp

Woryl-Einsatz - wkładka z worylu

Gummi - guma

Vetronit-Einsatz - wkładka z wetronitu

PP-Rohr - rura polietylenowa

 

 

Wkładki wetronitowe zostały zastąpione wkładkami worylowymi z powodu

a.) wytrzymałości

b.) za nakrętką może znajdować się tylko ten sam materiał (nie odmienne dielektryki)

c.) wkładka musi sięgać aż do wkładki przeciwelektrolizowej

 

6. Inspekcje różne

a.) Ciśnienie kondensatora ok. Przy C72 TX1 dokręcono nakrętkę przy wentylu.

b.) Iskierniki ok.

c.) Parniki ok.

d.) System blokady elektrycznej (kontrole wyrywkowe)

e.) Testowano wyłączenia systemem metrawatt.

f.) Wentylatory elektroniki prostownika ok.

g.) Testowano crowbar.

h.) Wybudowano BTS150 V12 TX2 aby sprawdzić wymianę ciepła między anodą a wodą (anoda ciemna).

i.) Dwie próbki wody zostaną sprawdzone w Baden - ( woda po ok. 1000 godzinach pracy TX2 oraz woda z aparatu destylacyjnego TX2)

k.) Zostanie sprawdzone, czy polski olej transformatorowy może być mieszany z olejem BBC.

 

7. Instrumenty

Wypożyczone instrumenty muszą koniecznie zostać odesłane do Baden.

Kopia teleksu z 23.1.75 do Unitry została przekazana panu dyr. Schreiberowi.

a.) Zamówiono 20 wkładek antyelektrolizowych dla BTS 150 8 wkładek antyelektrolizowych dla FQS 15 20 uszczelek gumowych do kołnierzy BTS 150

b.) 4 żarówki 220V do przełącznika SKBL

1 zawias do dolnych drzwi przełącznika SKBL

4m rury polietylenowej 32x27,6

4m rury polietylenowej 25x19,6

10 sztuk łuków polietylenowych 90° o średnicy 32

20 sztuk wkładek worylowych do dopływów wody BTS150

6 sztuk wkładek ze stali nierdzewnej średn. A 65mm, do przykręcenia w naczyniu wskaźnika poziomu

50m kabla ekranowanego 2x0,75

 

 

 

 

>> powrót