Witamy na oficjalnej stronie stronie poświęconej największej, europejskiej radiostacji wraz z najwyższym masztem świata w latach 1974 - 1991. Zawarte materiały mają charakter edukacyjny i popularyzatorski i są jedynymi autoryzowanymi. Kopiowanie bez wiedzy jest zabronione

RCN Koszęcin


 

Oddana do eksploatacji w roku 1977 nowoczesna radiostacja średniofalowa o mocy 1500kW była oczekiwaną, wręcz pożądaną radiostacją która dobrze pokryje przemysłowy teren okręgu Katowickiego a zasięgiem obejmie nawet Europę zachodnią. O wskazanie optymalnego miejsca zwrócono się też do prof. Bema z Politechniki Wrocławskiej. Brano pod uwagę szereg lokalizacji (w tym również w rejonie Jury Krakowsko - Częstochowskiej), ale zdecydowano się na budowę w okolicy Koszęcina, terenu poza zabudową miejską i przemysłową.

 

 

Wyposażono ją stosownie w dwa nadajniki TESLA SRV750 z pięcioma lampami RD250VL, trzema RD70VL obok innych pracujące z mocą 750kW równolegle na sumator co dawało 1500kW na antenę zgodnie z przydzialem genewskim. Zasięgiem dziennym stacja obejmowała duży obszar Śląska a nocą spory obszar Europy. Maszt antenowy 0,55 fali o wysokości 140m miał wiele wspólnych cech konstrukcyjnych i elektrycznych z masztem w Konstantynowie jak np elementy nośne, izolator, domek antenowy. Pierwotnie system antenowy zaprojektowano jako klatkowy 2X 0.5 fali.

 

Zestawienie transmitowanym programów;

 

 

 

W okresie swego istnienia, radiostacja napotykała na problemy przy emisji z pełną mocą. Już od początku wysokie natężenie pola w. cz powodowało niebezpieczne iskrzenie w nieodległej, dużej przeładunkowej stacji paliw a sam maszt posiadał wiele wad

Zaobserwowano przegrzewanie się połączeń kołnierzowych masztu, jak i drabiny. Powstawały liczne łuki elektryczne wewnątrz konstrukcji. Wobec tego rok po oddaniu RCN, musiano przeprowadzić kosztowną modernizację masztu. Przerobiono wszystkie pomosty (do ostatniego nad zwieraczem), aby zwiększyć odległość od rury dostrojnej. Zaokrąglano wszelkie wystające, kanciaste elementy masztu. Wymieniono też izolatory, połączenia śrubowe dodatkowo zespawano a połączenia na kołnierzach o większym prześwicie zostały zaspawane. Wymieniono wszystkie pręty balustrad na końcowej części masztu. Wyniesiono drabinę włazową na zewnątrz konstrukcji.

 

Zaniżona moc nadawania dała jednak poprawe odbioru w tym rejonie a na długie lata pozostało twierdzenie że Polskie Radio zamawiało jedynie 750kW czyli tyle ile z jednego nadajnika SRV. Pod koniec funkcjonowania radiostacji liczne protesty miejscowej ludności spowodowały jej dalsze obniżenie do 350kW. 1 lutego 1998 roku po zaprzestaniu nadawania na falach średnich przez Polskie Radio nadajnik został wyłączony, pózniej obiekt sporadycznie był wykorzystany do emisji programów przez Radio Racja. W 2014 roku maszt średniofalowy został powalony i zdemontowany. Drugi, mniejszy maszt pełni role telekomunikacyjną.

 

Zachowały się dwa archiwalne nagrania z tej radiostacji

 

 

 

 

 

 

>> powrót