Witamy na oficjalnej stronie stronie poświęconej największej, europejskiej radiostacji wraz z najwyższym masztem świata w latach 1974 - 1991. Zawarte materiały mają charakter edukacyjny i popularyzatorski i są jedynymi autoryzowanymi. Kopiowanie bez wiedzy jest zabronione

RCN Tuszyn


 

29 kwietnia 1961 mieszkańcy woj. łódzkiego otrzymali nową stację radiofoniczną dużej mocy pokrywającą swym zasięgiem obszar calego województwa. Pierwsze emisje audycji radiowych z Łodzi rozpoczęto jeszcze w r 1930 przy użyciu nadajnika o mocy 2KW, nadajnik ten zastąpiono w r. 1939 nowym o mocy 8KW zlokalizowanym w gmachu ówczesnej Rozgłośni przy ul. Narutowicza. Pracował on do września 1939 a po nadaniu ostatniej audycji zamilkł na okres 6 lat. Uciekając, hitlerowcy wysadzili budynek radiostacji. Zaraz po wojnie dawny personel radiostacji wygrzebał z ruin szczątki aparatury, przywracając ją gospodarskim sposobem do stanu używalności. Chociaż pracował przez 16 lat na międzynarodowej częstotliwowści nie obejmował jednak całego miasta.

 

W 1959 Centralny Zarząd radiostacji i Telewizji podjął budowę nowego obiektu pod Tuszynem, 28 km od Łodzi.

 

Nowy obiekt wyposażono w nadajnik o mocy 50KW. Pracował on w swoim czasie w radiostacji Raszyńskiej, pózniej po modernizacji przez fachowców z Raszyna, działał znakomicie w Łodzi. Na terenie obiektu obok nadajnika średniofalowego, zainstalowane zostały nowoczesne urządzenia linii radiowej na trasie z Warszawy do Łodzi i Katowic. Urządzenia te zapewniały uzyskanie dobrej jakości obrazu i szybką zmianę kierunku przesyłu. 4 metrowe anteny paraboliczne tej linii zamontowano na szczycie 45 metrowej wieży betonowej, wybudowanej tuż obok budynku radiowego.

 


Minister Łączności mgr inż Zygmunt Moskwa wygłasza przemówienie podczas ceremonii otwarcia radiostacji

 

Radiostacja średniofalowa pracowała na częst. 1367KHz (po zmianach 1305KHz) w synchronizacji wtenczas z radiostacją w Lublinie i Białymstoku. Stałość częst. wynosiła 10 do minus 8. Dzięki tej częstotliwości i półfalowej antenie, stacja pokryła swym zasięgiem teren całego województwa łódzkiego zaś otwarto go jak zwykle, z wielką pompą w przeddzień Święta Pracy przez ministra łączności i lokalne władze partyjne. Silny sygnał radiostacji zapewniał czysty, miły odbiór co spowodowało jak zwykle zwiększony popyt na radioodbiorniki.

 

 

/na marginesie/

W ostatnim czasie, w dobie UKF pojawiały się plany pokrycia województwa łódzkiego programami ogólnopolskimi z użyciem tegoż obiektu, uzupełnionego przez stacje nadawcze działające lub przewidziane do uruchomienia w sąsiedztwie (Częstochowa-Wręczyca, Kalisz-Mikstat). Jak wynikło z rozeznania przeprowadzonego przez KRRiT, Polskie Sieci Nadawcze zamierzały podjąć kroki zmierzające do uzyskania zgody na budowę w rejonie Dąbrowy łódzkiej radiowo-telewizyjnego centrum nadawczego dużej mocy. Podjęta wcześniej przez TP S.A. inicjatywa budowy obiektu w tym rejonie napotkała na silny sprzeciw miejscowej społeczności. Rozwiązaniem alternatywnym było rozbudowanie istniejącego obiektu średniofalowego TP S.A. Łódź-Tuszyn. Do czasu wyjaśnienia losów obiektu nadawczego dużej mocy, pokrycie zasięgiem Radia Łódź obszaru województwa łódzkiego planowano poprzez przyznanie tej spółce dwóch nowo dobranych częstotliwości w Kutnie i Wieluniu, przeniesienie w rejon Piotrkowa Trybunalskiego częstotliwości rezerwowej z Opoczna i podwyższenia do 10,0 kW mocy nadajnika pracującego w Łodzi z jednoczesnym przeniesieniem go poza rejon zabudowy miejskiej.

 

 

>> powrót