Witamy na oficjalnej stronie stronie poświęconej największej, europejskiej radiostacji wraz z najwyższym masztem świata w latach 1974 - 1991. Zawarte materiały mają charakter edukacyjny i popularyzatorski i są jedynymi autoryzowanymi. Kopiowanie bez wiedzy jest zabronione

Projekt anteny nadawczej


 

Rozdziały: | Projekt anteny nadawczej | Koncepcje masztów | Maszt rezerwowy | Inż. Szepczynski | Budowa masztu | Układ konstrukcyjny |
| Zasilanie masztu | Dopasowanie anteny | Strojenie masztu | Zagadnienia izolacji masztu | Prawdy i mity | Winda ALIMAK |

 

 

Wstępne założenia projektowe

 

W wyniku analizy warunków słyszalności na terenie PRL programu I Polskiego Radia w zakresie fal długich na częstotliwości 227kHz zapadła decyzja dotyczące budowy nowej radiostacji centralnej (NRC) w Konstantynowie koło Gąbina z zastosowaniem nadajników o znacznej mocy znamionowej . Mimo że centralne zlokalizowanie tego obiektu na terytorium polski stwarzało z punktu widzenia technicznego dogodne warunki dla uzyskania pokrycia całego kraju tym programem , tym bardziej że dotyczyło to emisji na częstotliwości przydzielonej Polsce na prawach wyłączności , to jednak optymalne rozwiązanie systemu antenowego okazało się niełatwym problemem.

 

Z jednej strony trzeba było uzyskać możliwie maksymalne efektywne wypromieniowanie energii w.cz. w płaszczyźnie horyzontalnej i taki jej rozsył azymutalny , który najlepiej odpowiadałby realnym potrzebom wynikającym z terytorialnego rozmieszczenia czynników determinujących warunki propagacyjnej możliwości odbioru , jak : skuteczna przewodność ziemi , poziom zakłóceń radioelektrycznych związanych z lokalizacją głównych skupisk ludności obszarów silnie uprzemysłowionych , jak również i poziomu zakłóceń interferencyjnych wywołanych przez silne stacje sąsiedniokanałowe (LUKSEMBURG , LENINGRAD).

 

Równocześnie nie można było bagatelizować ewentualnego wpływu takich niekorzystnych dla odbioru zjawisk , jak zaniki wywołane interferencją własnej fali jonosferycznej z falą przyziemną (fading) , czy też powstawania przesłuchów treści programowej w wyniku intermodulacji jonosferycznej fali emitowanej przez NRC , z falą innych stacji dużej mocy w zakresie średniofalowym , jak np. stacji Warszawa Wola Rasztowska pracująca na częstotliwości 818kHz (efekt LUKSEMBURSKI) .

 

Stosunkowo długa fala (1322m) ograniczała w znacznym stopniu swobodę wyboru bardziej skomplikowanych i tym samym silnie rozbudowanych układów antenowych , umożliwiających uzyskanie najbardziej korzystnych charakterystyk promieniowania anteny i dużego zysku energetycznego , i to zarówno z punktu widzenia możliwości realizacyjnych (znaczne wymiary fizyczne elementów promieniujących i terenu przez nie zajmowanego , trudności zapewnienia odpowiedniej strefy bezpieczeństwa wobec zagrożenia organizmów ludzkich przez silne pole elektromagnetyczne wzbudzane przez antenę , jak i z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej .

Należy również zwrócić uwagę na to , że sprawa odpowiednich urządzeń radionadawczych odpowiadającym zarówno aktualnym możliwościom technicznym i technologicznym stosowanych na możliwie najwyższym poziomie nowoczesności rozwiązań , oraz zapewniających wymaganą niezawodność i korzystne eksploatacyjne wskaźniki techniczno – ekonomiczne została w sposób zadowalający załatwiona dzięki stworzeniu możliwości zakupienia takich urządzeń z dowolnego kierunku importowego . Natomiast sprawa anteny , musiała być niemal w całości załatwione we własnym zakresie na terenie kraju , począwszy od koncepcji i badań , poprzez dokumentację wykonawczą , aż do realizacji włącznie. W pewnym zakresie skorzystano jedynie z zagranicznej porady konsultacyjnej , oraz z importu elementów izolacyjnych .

 

 

powrót