Witamy na oficjalnej stronie stronie poświęconej największej, europejskiej radiostacji wraz z najwyższym masztem świata w latach 1974 - 1991. Zawarte materiały mają charakter edukacyjny i popularyzatorski i są jedynymi autoryzowanymi. Kopiowanie bez wiedzy jest zabronione

Pracownicy radiostacji


 

 

 

 

 

Załogę Radiofonicznego Centrum Nadawczego stanowiło około 30-tu wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników oraz około 15 osób personelu administracyjnego i gospodarczego .

 

Ze względu na fakt że znaczna część personelu była rekrutowana z różnych części kraju, w pobliskim Sochaczewie został wybudowany blok mieszkalny w którym zakwaterowano pracowników wraz z rodzinami . Do dyspozycji pracowników oddelegowanych do nietypowych , bądź specjalistycznych zadań na terenie RCN były pokoje gościnne urządzone w budynku głównym radiostacji.

 

 

Dodatkową grupę stanowili pełniący służbę na obiekcie strażnicy przemysłowi podlegający bezpośrednio pod resort MSW, natomiast podczas pracy na obiekcie zobligowani do ścisłego wykonywania poleceń kierownictwa radiostacji . Strażnicy przemysłowi wywodzili się głównie spośród miejscowej ludności.

 

 

 


Podczas zimy stulecia 1979

 

inż Zygmunt Duczmalewski
ur. 1925r. Pierwszy kierownik RCN Konstantynów (1974-1980). Wspaniała osobowość, perfekcjonista ! Od całkowitych podstaw zorganizował wszelkie procedury związane z funkcjonowaniem RCN. W czasie pełnienia funkcji kierowniczej zaangażowany zarówno w sprawy administracyjne , jak i nazdzór infrastruktury technicznej.

mgr inż. Witold Czowgan
ur.1947 W latach 1965-1971 studiował na Politechnice Warszawskiej Wydział Elektroniki . W 1969r. otrzymał stypendium fundowane z P.P. SRiT , oraz wstępną propozycję pracy złożoną osobiście przez dyr. Stanisława Jelonkiewicza, w będącej jeszcze wówczas w budowie nowej radiostacji centralnej w Konstantynowie 23.12.1971 obrona pracy magisterskiej. Od 1 marca 1972 do sierpnia 1972 staż w krótkofalowej radiostacji Leszczynka . Od 1 września 1973 do 31 lipca 1974 praca na długofalowym obiekcie RCN Raszyn . 01.08.1974 podjął pracę w nowym radiowym centrum nadawczym w Konstantynowie na stanowisku kierownik zmiany dyżurnej Od 01.08.1975 awans na stanowisko zastępcy kierownika RCN Konstantynów . Od 1980 r. po odejściu na rentę inż. Duczmalewskiego pełnił obowiązki kierownika RCN 1983-1986 w wyniku błędnej diagnozy lekarza zakładowego przeniesiony do Grupy Profilaktyczno-Awaryjnej w PKiN w Warszawie Pod koniec 1986r. powrót do Konstantynowa , gdzie nieprzerwanie pełnił służbę Polskiej Radiofonii do końca 1997r.

mgr inż. Edward Ciszak
ur.1932r. Wieloletni pracownik Centralnego Laboratorium Radiokomunikacji . Na początku lat 70-tych oddelegowany do Konstantynowa , gdzie nadzorował montaż i uruchomienie szwajcarskiej aparatury nadawczej produkcji BROWN-BOVERI . Po uruchomieniu RCN Konstantynów wyemigrował do Szwajcarii , przez wiele lat jako kontraktowy pracownik BROWN-BOWERI nadzorował budowy apaparatur nadawczych SW i LW na całym globie.

Bogdan Granat
Mechanik delegowany z RCN Raszyn . Przed uruchomieniem radiostacji w Konstantynowie odbył szkolenie w Szwajcarii. W połowie lat 70-tych zaliczył "wpadkę" . Podczas konserwacji załączył napięcie 220V na obwód zasilania automatyki nadajnika N1 . W efekcie przez trzy doby Konstantynów "grał" z mocą 1MW .

inż Zygmunt Grzelak
ur. 1932r. Wieloletni pracownik SRiT . Od 1976r. kierownik działu technicznego SRiT W 1981 r. - w stanie wojennym - oddelegowany do RCN Konstantynów jako pełnomocnik dyrektora SRiT . W 1984r. powołany na stanowisko kierownika RCN Konstantynów W 1996r. przeniesiony na obiekt SLR Wiejca- Kampinos

Marian Siedlarek
ur.1947. Główny energetyk RCN , na początku lat 80-tych mianowany przez mgr inż. W. Czowgana na stanowisko kierownika grupy konserwacyjnej . Generalnie w zakresie jego kompetencji było wszystko , poza elektroniką . Wśród kolegów otrzymał przydomek "kapitana okrętu flagowego Polskiej Radiofonii " . Pracę na obiekcie rozpoczął jako jeden z pierwszych , zszedł z pokładu jako ostatni".

Stanisław Wojciechowski
W listopadzie 1972r rozpoczął pracę na terenie budowy RCN jako elektryk konserwator. Jego głównym zadaniem było tzw. utrzymanie ruchu zespołu wyciągarek elektrycznych, rozdzielnic i transformatorów. Później wykonywał instalacje elektryczne i energetyczne, w tym również na maszcie.
Po zakończeniu budowy został zatrudniony w radiostacji w pionie technicznym w charakterze operatora windy Alimak i elektryka. Był jedyną uprawnioną osobą do obsługi tego dźwigu. Każdy wjazd na maszt odbywał się w towarzystwie pana Stanisława - również te ostatnie związane z ekipą pana Kaczmarczyka. Pełnił również dyżury w radiostacji. Pracował do 1997r, kiedy to przeszedł na emeryturę.

Jerzy Karczewski
Technik - kierownik zmiany dyżurnej . W latach 1982-1984 pełnił obowiązki kierownika RCN . Autor wielu wspaniałych projektów racjonalizatorskich . Pracował do 2003r.

Józef Fortuna - Technik (dyżurny)

Tadeusz Pisarczyk - Kierownik zmiany

Stanisława Pisarczyk - Pracownik administracyjny (biuro)

Janina Garstka - Sprzątaczka

Helena Kopeć - Sprzątaczka

Irena Włodarska - Magazynierka

Wiesław Raczyński - Kierowca

Mieczysław Różycki - Pracownik gospodarczy

Roman Andrzejewski - Mechanik (dyżurny)

Jan Karolewski - Pracownik gospodarczy

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


model kolekcjonerski samochodu służbowego

 

 

 

 

 

>> powrót