Witamy na oficjalnej stronie stronie poświęconej największej, europejskiej radiostacji wraz z najwyższym masztem świata w latach 1974 - 1991. Zawarte materiały mają charakter edukacyjny i popularyzatorski i są jedynymi autoryzowanymi. Kopiowanie bez wiedzy jest zabronione

Oświetlenie terenu radiostacji


 

Rozdziały: | schemat rozdzielni 110kV | nastawnia rozdzielni 110kV | schemat zasilania w budynku RCN | nocny dyżur na radiostacji |

| AKTYWNA TABLICA STEROWNICZA | oświetlenie terenu | rozdzielnie napięcia |

| AKTYWNY schemat stacji 110/6kV | Nastawnia rozdzielni WN 110kV - część sterownicza |

 

Oświetlenie całego terenu radiostacji tj budynków, przyległych placów, parkingu, dróg dojazdowych, alejek leśnych, wreszcie oświetlenia urządzeń zlokalizowanych na wolnym powietrzu choćby stacja transformatorowo - rozdzielcza 110kV zrealizowane zostało klasycznie. Zamontowano tradycyjne dla tamtego okresu latarnie uliczne w postaci betonowych słupów typu WZ-9 (9-cio metrowe) rozmieszając je co 40m. Oprawy tzw latarnie miały być początkowo typu ORZ-2 ale docelowo zastosowano ORZ-7 z lampami rtęciowymi LFR 250W. W alejkach bocznych zastosowano mniejsze słupy typu parkowego. Na stacji 110kV zastosowano oprawy typu ORZ-3 tzw "trumienka" mocowane na słupach metalowych. Dodatkowo dwie z nich miały w oprawach drugą żarówkę zasilaną z akumulatorni 220V na wypadek braku podstawowego zasilania. Natomiast na wieżyczkach sygnalizacyjnych oraz wartowniczych, poza zwykłą oprawą ORZ-7 świecącą w odciągi lub w stronę masztu, umieszczono po dwa projektory typu C 41-36 z żarówkami o mocy 1500W. Projektory były obrotowe i umożliwiały skierowanie strumienia światła na dowolny punkt pola masztowego w odległości do 200m. Dwa projektory były zainstalowane również na pierwszym pomoście wieży LR.

 

Przejdzmy teraz do budynku radiostacji - w rozdzielni niskiego napięcia ulokowanej w zachodnim skrzydle radiostacji, wydzielono osobną rozdzielnicę do tego celu w postaci szafy wyposażonej w osobne obwody odbiorcze. Jak widać poniżej, w poziomej części szafy załączane były styczniki z przypisną nazwą miejsca pracy, można było każdy odbior załączyć z osobna.

 

 

 

 

 

 

Jak w praktyce wyglądała praca tej rozdzielnicy? Jak mogły wyglądać efektownie świecące, szklane wskazniki LS-48? Na naszej stronie możemy podglądać codzienną pracę tej rozdzielnicy o różnych porach dnia a nawet ją usłyszeć. Jest to przykład załączania oświetlenia dla ALEJKI DO MASZTU, wzdłuż drogi fiderowej. Z racji bezpieczeństwa, w porze nocnej obowiązkowo ta część infrastruktury nadawczej musiała być widoczna.

>>> zobacz pracę rozdzielnicy <<<

 

 

Drugim miejscem skąd sterowano oświetleniem był budynek portierni - siedziba straży przemysłowej. Dyżurni mieli do dyspozycji niewielki panel sterowniczy na ścianie jak widać poniżej. Na nim zapalały się zielone lampki informujące wartowników o wyłączonych poszczególnych obwodach oświetleniowych. Dopiero po naciśnięciu zielonych przycisków załączały się poszczególne odbiory. Po załączeniu, lampka zielona gasła i zapalała się czerwona. Czerwony pojedynczy przycisk na samym dole w zamyśle projektantów miał służyć jako wyłącznik główny, miał być zdublowany z tym czerwonym na panelu energetycznym w sali nadajników. Rozwiązanie trochę nietrafione, bo przez nieuwagę można było wyłączyć całe oświetlenie terenu, bez możliwości ponownego załączenia. Wtenczas pozostało jedynie zadzwonić do budynku stacyjnego aby dyżurny załączył na panelu zasilanie. Jednak nie został podłączony pod układ sterowania.

 

Odbiory "Teren strona lewa" i "Teren strona prawa" nie zasilały zwykłych latarń, były to naświetlacze na wieżyczkach wartowniczych oraz sygnalizacyjnych. Dodatkowo przy każdej wieżyczce na dole, były zainstalowane wyłączniki aby można było sobie włączyć lub wyłączyć lokalnie dany naświetlacz. Widoczny do dziś na szafie rozdzielnicy dymek nad każdą czerwoną lampką, dobitnie pokazuje które najczęściej świeciły. Wszak to żarówka o mocy 15 watów. Na marginesie warto sobie wyobrazić jaka sumaryczna moc była pobierana tylko do celu poświetlenia takich wskazników.

Obecny wygląd tej rozdzielnicy nieco odbiega od pierwotnego projektu, jak widać poniżej użyto inne przyciski do załączania i wyłączenia wraz z innym usytuowaniem. Warto również zapoznać się ze schematem działania pojedynczego obwodu z tej rozdzielnicy.

 

 

portiernia - widok na ulicę, od prawej na scianie widoczna tablica sterowniczna

 

 

portiernia - widok do alejki

 

 

Tablica sterowania oświetleniem terenu radiostacji znajdująca się w portierni

 

 

 

RYSUNEK TABLICY W PORTIERNI

 

 

RYSUNEK TABLICY W PORTIERNI - LEGENDA

 

 

Część głównej tablicy sterowniczej odpowiedzialnej za zdalne przełączenie głównego obwodu rozdzielnicy oświetlenia terenu

 

 

 

pierwotny projekt rozdzielnicy

 

 

 

 

 

>> powrót